Spoedpost Noord-Limburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Cohesie zegt dat er door de sluiting van de spoedpost ruimte is voor kwaliteitsverbeteringen in de huisartsenzorg. Welke verbeteringen zijn dit?

In het callcenter van de spoedpost komen alle telefoontjes binnen van mensen die een hulpvraag hebben tijdens de dienst. Hier willen we graag een regiearts gaan inzetten. Door een huisarts in het callcenter te laten werken kan er veel sneller en beter geschakeld worden met de triagisten waardoor er betere en snellere afstemming kan plaatsvinden. Hierdoor krijgt de patiënt de juiste zorg op de juiste plek door de juiste persoon.

Een andere wens betreft het verbeteren van zorg aan de groep die mogelijk het meest kwetsbaar is van allemaal: de patiënt die in de laatste fase van zijn of haar ziekte zit en terminale zorg nodig heeft. Iedereen begrijpt dat dit een groep mensen is die aandacht, speciale zorg en vooral ook continuïteit verdient. Dat willen we gaan doen door voor deze mensen een aparte dienst te gaan verzorgen. Een groep huisartsen uit de regio is bereid om bij toerbeurt een heel weekend beschikbaar te zijn voor deze mensen. Concreet betekent dit dat één huisarts het aanspreekpunt wordt en dat mensen in de terminale fase van hun ziekte tijdens dat weekend alleen die huisarts zien. Maar dat betekent ook dat die groep huisartsen minder beschikbaar is voor reguliere inzet op de spoedpost.