Spoedpost Noord-Limburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Klachtenregeling

Alle medewerkers van Spoedpost Noord-Limburg doen hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met een zo goed mogelijke inzet. Het kan echter zijn dat u niet tevreden bent over het contact met de huisartsenspoedpost.

De huisartsenspoedpost hanteert daarom een klachtenregeling die ervoor zorgt dat er op verantwoorde wijze aandacht besteed wordt aan uw klacht. Het doel van de klachtenregeling is het wegnemen van de oorzaak van de klacht indien mogelijk en het voorkomen van (soortgelijke) klachten in de toekomst. Mogelijk kan uw klacht daardoor bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de huisartsenspoedpost.

Wat is een klacht?
Een klacht is het kenbaar maken van onvrede, kritiek of ongenoegen in relatie tot de zorgverlening aan een patiënt. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de behandeling, de ruimte waarin u verbleef, de gang van zaken op de huisartsenspoedpost of de bejegening door een zorgverlener.

Direct bespreken
De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is het direct bespreken van uw klacht met de betreffende persoon. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

Indien dit geen optie is of niet het beoogde resultaat heeft, kunt u het klachtenformulier op deze pagina invullen. Na schriftelijke bevestiging van uw klacht door de huisartsenspoedpost, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op.

Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris geeft u informatie en advies over de beste manier om met uw klacht om te gaan en maakt afspraken met u over eventuele vervolgstappen. Dit kunnen de volgende stappen zijn:

De klachtenfunctionaris bespreekt uw klacht volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’, waarbij hij/zij afzonderlijk met u en de betreffende zorgverlener of leidinggevende praat. Daarna brengt hij/zij u op de hoogte van het resultaat en stelt eventuele vervolgstappen voor.

U kunt ook kiezen voor direct contact met de betreffende zorgverlener in de vorm van een bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris heeft hierbij de rol van onafhankelijke, neutrale en onpartijdige bemiddelaar en treedt tijdens dit gesprek op als gespreksleider.

Klacht indienen
U kunt een klacht indienen door gebruik te maken van het digitale klachtenformulier.