Spoedpost Noord-Limburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Persbericht: Cohesie werkt aan toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio

VENLO-VENRAY – Op 26 oktober aanstaande gaan de huisartsen zich als leden van Coöperatie Cohesie U.A tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) uitspreken over de ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’. Tijdens deze ledenvergadering wordt er een plan gepresenteerd om de acute huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden toekomstgericht te organiseren. In het plan staat onder andere beschreven om vanuit één centrale spoedpost in Noord-Limburg te werken. 

“We betreuren de onrust die is ontstaan in de regio Venray over een mogelijke sluiting van de HAP en begrijpen dat inwoners bezorgd zijn over de acute huisartsenzorgverlening in de avond, nacht en weekenden in Venray. Er is echter nog geen besluit genomen”; aldus Leo Kliphuis, Voorzitter Raad van Bestuur van Cohesie.

Alle huisartsen van Cohesie werken samen om de acute huisartsenzorg tijdens de avond, nacht en weekenden in Noord-Limburg te verzorgen. Dit doen ze samen op één van de locaties in Venlo en Venray. In het plan ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg staat een werkwijze beschreven waarbij door een efficiëntere manier van werken ruimte ontstaat voor de nodige kwaliteitsinterventies voor de gehele regio. Die ruimte ontstaat niet als de huidige werkwijze gehandhaafd blijft. Daarnaast verwachten de zorgverzekeraars dat Cohesie als organisatie kritisch naar de kosten kijkt en binnen de beschikbare financiële kaders werkt. De huisartsenzorg die overdag wordt geleverd staat los van deze toekomstvisie en verandert bij de uitvoering van dit plan niet.

Kliphuis: ”Laten we vooropstellen dat de huisartsen in de regio Venray de beste acute huisartsenzorg aan hun patiënten willen bieden, ook in de avond- nacht- en weekenduren. Het is niet hun keuze om de HAP in Venray te sluiten. Het is overigens een lastige afweging voor alle 105 leden van Cohesie.”

Het onderzoek naar een toekomstbestendig acute huisartsenzorg in de regio loopt al sinds januari 2020. Toen is een zorgvuldig proces met alle huisartsen van Cohesie gestart om te komen tot een ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’. Tijdens de ALV op 7 september jl. hebben de leden de Raad van Bestuur de opdracht gegeven een concreet plan uit te werken om vanuit één centrale spoedpost in Noord-Limburg te werken. De volgende stap in het proces is dat de huisartsen tijdens de ALV op 26 oktober zich uitspreken over de ‘Toekomstvisie HAP Noord-
Limburg. De Raad van Bestuur zal uiteindelijk een besluit nemen op basis van dit advies en na raadpleging van de andere betrokken instanties, zoals andere huisartsenposten en de betrokken gemeentes.

Kliphuis: “We vinden het belangrijk om het hele proces zorgvuldig te doorlopen en niet nu al via de media vooruit te lopen op de mogelijke uitkomsten die uit de ALV komen. Cohesie staat voor goede huisartsenzorg in de regio. Een goede acute huisartsenzorg voor patiënten en veilige
werkomstandigheden van onze leden staat hierin centraal. Nu en in de toekomst.”

Terug naar overzicht