Spoedpost Noord-Limburg

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Laden

Laden

Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Cohesie neemt definitief besluit tot centraliseren spoedzorg naar één locatie in Venlo

21 januari 2021

De Raad van Bestuur van Cohesie heeft een definitief besluit genomen over de ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’. Hieruit is het besluit voortgekomen de Huisartsenpost in Venray per 1 april 2021 te sluiten. Voornaamste beweegredenen zijn het vergroten van de kwaliteit van de spoedzorg door centralisatie waardoor een efficiëntere inzet van huisartsen en personeel mogelijk is en ruimte gecreëerd kan worden voor een aantal verbeteringen in kwaliteit en veiligheid.

Begin 2020 is een zorgvuldig proces met alle huisartsengroepen van Cohesie gestart om te komen tot een ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’. In de ALV van 7 september jl. zijn de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met alle huisartsen waarna de Raad van Bestuur van Cohesie is gevraagd de optie van werken van één centrale spoedpost in een concreet plan uit te werken. De leden hebben zich vervolgens op 26 oktober jl. hierover uitgesproken. Het werken vanuit één centrale Spoedpost in Venlo genoot een duidelijke voorkeur onder de leden.

De afgelopen weken is er overleg geweest met de verschillende stakeholders waarin alle argumenten, beweegredenen en bezwaren besproken en afgewogen zijn. Het advies van de leden, de gesprekken met stakeholders en het onderzoek over de ‘Toekomstvisie HAP Noord-Limburg’ hebben geleid tot dit weloverwogen definitieve besluit van de Raad van Bestuur.

Met de sluiting van de HAP in Venray ontstaat een situatie met één centrale Spoedpost voor de regio Noord-Limburg in Venlo waarbij met een efficiëntere personele bezetting kan worden gewerkt. Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd om nodige kwaliteit- en veiligheidsverbeteringen uit te kunnen voeren. Zo kan door vrijgespeelde huisartsenuren bijvoorbeeld een pilot met een palliatieve zorgdienst in het weekend starten.

De komende periode volgt er een informatiecampagne om inwoners uitleg te geven over de nieuwe situatie waarbij er gewerkt wordt vanuit één centrale spoedpost.
 
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de FAQ en onderstaande documenten.

Terug naar overzicht